Patriotism is...

In these times of globalisation and an expanding Europe we can see an opposing movement, how particular regions and nations are reviving and/or rejuvenating their own identities, qualities and symbols. This seems to be a very normal human reaction against the fear of losing one's individuality. Patriotism could be an expression of the fear by anxious individuals, and a protection being engulfed and swamped by global sameness.

***
W epoce globalizacji i rozszerzania się Europy obserwujemy ruch przeciwstawny – poszczególne regiony i narody na nowo odkrywają swoją tożsamość, wyróżniające je cechy i symbole. Jest to dość naturalna reakcja spowodowana strachem przed utratą indywidualności. Patriotyzm może być wyrazem tego rodzaju niepokoju, zjawiskiem, które chroni nas przed rozpłynięciem się w jednorodnej globalnej masie.

Bruno Steiner

back


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.